Opgavestyring til mobile medarbejdere med rapportering fra marken og samlet overblik på kontoret


Høj effektivitet kræver overblik, koordinering, systematisering og hurtig kommunikation. det kan være en udfordring for virksomheder med mobile medarbejdere. Med Synchronicer opgavestyring til mobile medarbejdere er du godt hjulpet.  Læs Gladsaxe Kommunes egen beretning om hvordan de med Synchronicer effektiviserer og holder styr på arbejdet i driftsafdelingen...(pdf)

 

 

Overblik og opdaterede systemer

Fra kontoret styres alle opgaver, der er registreret. Opgaverne kan være registreret via hjemmeside eller via en app. Data, der kan registreres, er adresser, positioner, afkrydsning af valgmuligheder, billeder og beskrivelser. Registreringer som er modtaget i kontorsystemet evalueres på kontoret og flyttes til en opgavepulje, hvorfra de sendes ud til medarbejderne i marken til deres smartphones. Alle opgaver og indkomne data er samtidigt gemt i systemet på kontoret.

Via smartphonen modtager medarbejderen i marken alle data for opgaven, og han kan rapportere tilbage omkring opgaven med samme datatyper. Indrapporteringen fra medarbejderen modtages straks på kontoret til evaluering. Igen gemmes alt det modtagne i kontorsystemet.

På kontoret har medarbejderne alle data og et visuelt overblik både i form af kort med positionsmarkeringer for opgaver og materiel fx køretøjer og i form af lister.

 

Dette er kernen i Synchronicer. Det kalder vi "Synchronicer Job".

 

Læs mere om Synchronicer opgavestyring til mobile medarbejdere... (ekst. link)

 

 


Men der er mere: ruteplanlægning, special apps, matrikelkort og digitalt arkiv

 Navigation og ruteplanlægning til optimering af kørsel

 Kort fra Den danske Geodatastyrelse/Kortforsyningen, som viser matrikler, kommunegrænser og områdegrænser

 Apps udviklet særligt til kommuner tilpasset forskellige opgaver og kombineret med Job:

            + Tip Kommunen

            + Tilsyn med risikotræer

            + Tilsyn med istykkelser

 

            +  Eftersyn af lysanlæg

            +  Rottebekæmpelse - RotteGIS

             + Tilsyn med borgerforpligtelser

             + Faste kørsler til kuber og affaldsbeholdere

             + Græsslåning

            +  Vintertjeneste

            + Tømning og sugning af brønde

           +  Elektronisk arkiv (eArkiv) til opbevaring af lovpligtige dokumenter som pdf, der hentes på smartphone

Overførsel af opgaver til eksterne partnere og leverandører

 

Simpel tracking af køretøjer og materiel

 

 

Specialløsninger på standardteknologi holder prisen i bund

Synchronicer bygger på standardteknologi, derfor er prisen i bund, selvom I får en specialløsning. I skal bruge en smartphone eller tablet pr. mobil medarbejder og almindelige kontorpc'ere.